Patient- & stödföreningar

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V W  Å  Ä  Ö

 

A

Afasiförbundet i Sverige

AIDS
se HIV - Sverige, Positiva gruppen - Väst

Alkohol -alkoholmissbruk
se Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende, Anonyma Alkoholister AA, Bona Via, IOGT/NTO, Länkens kamratförbund, Länkarnas Riksförbund, Riksförbundet mot Alkohol- och narkotikamissbruk, Ungdomens Nykterhetsförbund

Allergi
se Astma- allergiförbundet, Astma -och allergiföreningen i Göteborg, Astma -och allergiföreningen för familjer i Göteborg

Alopeciförbundet Sverige

Alzheimerfonden

Alzheimer Sverige 

Amalgam
se Tandvårdsskadeförbundet

Amningshjälpen

Ananke
se Svenska OCD-förbundet Ananke

AnBo - Anhörigförening Borderline

Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende i Göteborg

Anonyma Alkoholister, AA

Anonyma Narkomaner, NA
(Narcotics Anonymous)

Anorexi/Bulimikontakt

Anorexia
se Anorexi/Bulimikontakt

Asperger
se Autism & Asbergerföreningen Distrikt Göteborg, Autism & Asbergerförbundet

Astma-Allergiförbundet

Astma-Allergiföreningen i Göteborg

Astma-Allergiföreningen för familjer i Göteborg

Atsub
se Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 

Autism & Asbergerförbundet 

Autism & Asbergerföreningen Distrikt Göteborg 

 

B

Barncancerfonden/Barncancerföreningar

Barnens Rätt i Samhället, BRIS

Barnlängtan  - stöd till ofrivilligt barnlösa

Bechterewreumatiker
se BERIG-Bechterewreumatikernas Intressegrupp, Reumatikerförbundet

Benskörhet
se Osteoporosförbundet

BERIG - Bechterewreumatikernas Intressegrupp 

Bipolär sjukdom
se Riksförbundet Balans, IBIS -  Intresseföreningen bipolär sjukdom

Blind
se Synskadades Riksförbund, SRF

Blodcancerförbundet

Blödarsjuka
se Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Bona Via
anhörigverksamhet för barn och ungdomar där någon vuxen är beroende alkohol, narkotika eller läkemedel

Borderline
se AnBo

Brottsdömda och deras familjer
se Bufff

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO

Bröstcancerföreningen Johanna

Bufff
barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

Bulimia
se Anorexi/Bulimikontakt

 

C

Cancer
se Barncancerfonden/Barncancerföreningar, Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningen Johanna, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Cancerfonden, Cancerdrabbades mötesplats, Sveriges Cancersjukas Riksförbund, ProLiv, Mun - och halscancerförbundet, Stödkompisarna

Cancerfonden

Cancerdrabbades mötesplats

Celiaki
se Svenska Celiakiförbundet

Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd

Colostomiopererade
se ILCO

CP (Cerebral pares)
se Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU

Crohns sjukdom
se Mag- och tarmförbundet

Cystisk fibros Väst

 

D

DAMP
se Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU

Debra/Svenska EB föreningen

Demens
se Alzheimerföreningen i Sverige, Demensförbundet

Demensförbundet

Depression
se Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Riksförbundet Balans, RSMH Livet Göteborg, Sinnet.nu, Nationella hjälplinjen, Göteborgsfontänen, Mind- för personer med psykisk ohälsa

DHR - De Handikappades Riksförbund

DHR - De Handikappades Riksförbund, Göteborgsavdelningen

Diabetes
se även Svenska Diabetesförbundet, Göteborgs Diabetesförening

Dyslexiförbundet FMLS
se även Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Dysmeli
se Svensk Dysmeliförening

Döva
se Sveriges Dövas Riksförbund, Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn Göteborgs Dövas Förening

Dövblinda
se Förbundet Sveriges Dövblinda

 

E

Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund Sverige

Eksem
se Astma-Allergiförbundet, Astma-Allergiföreningen i Göteborg, Astma-Allergiföreningen för familjer i Göteborg, Psoriasisförbundet

Elöverkänsligas Riksförbund

Ensamstående förälder
se Makalösa Föräldrar, Umgängesstöd

Epidermolysis Bullosa
se DEBRA

Epilepsi
se Svenska Epilepsiförbundet

 

F

Familjär amyloidos FAMY
( Skelleftesjukan)

Fattiga riddare
Nätverk för skuldsatta

Fenylketonuri, PKU
se Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

Fibromyalgi
se Göteborgs Fibromyalgiförening, Reumatikerförbundet, Sveriges Fibromyalgiförbund

Fragil A- syndromet
se Autism & Aspergerförbundet, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

Friedreichs Ataxi
se Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Neuroförbundet

Födoämnesallergi
se Svenska Celiakiförbundet, Celiakiföreningen Göteborg med omnejd

Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS

Förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB

Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn, ATSUB

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

Föreningen för utbrända och stressutsatta i Göteborg, FUSIG

Föreningen Vi som förlorat barn
se SAMS

Förlora barn
se Föräldraföreningen små Änglar, Spädbarnsfonden, SAMS

Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDP

Föräldrar se Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDP
Makalösa föräldrar, umgängesstöd

Föräldraföreningen mot Narkotika i Göteborg

Föräldraföreningen Små Änglar

 

G

Glaukom
se Svenska Glaukomförbundet

Glytarsyreuri, typ 1
se Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Glutenintolerans
se Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd, Svenska Celiakiförbundet 

Göteborgsfontänen

Göteborgs Diabetesförening

Göteborgs Dövas Förening

Göteborgs Fibromyalgiförening

 

H

Handikappades Riksförbund
se De Handikappades Riksförbund, DHR

HIV
se HIV-Sverige, Positiva gruppen - Väst

HIV-Sverige

Hjärnblödning
se Stroke-Riksförbundet, Afasiförbundet i Sverige, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärnkraft Göteborg

Hjärnkraft Göteborg

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärtebarnsförbundet

Hjärt- och Lungsjukas Förening Göteborg

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Hjärttransplantation
se Viking

Hodgkins sjukdom
se Cancerfonden

Huvudvärksförbundet

Hypophysis
se Stödföreningen Hypophysis

Håravfall
se Alopeciförbundet

Hörselskadades Riksförbund, HRF

Hörselskadades Förening i Göteborg

 

I

IBIS - Intresseföreningen bipolär sjukdom

IOGT-NTO

ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Immunbrist
se Primär Immunbrist Organisationen, PIO

Incest
se Riksförbundet stödcentrum mot incest

Infertilitet
se Barnlängtan

Inkontinens
se Neuroförbundet

Insolvens.se - riksförbundet för överskuldsatta

 

J

 

K

Kongenital Muskeldystrofi
se Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Kroniskt trötthetssyndrom
Se Riksföreningen för ME-patienter

Kuling.nu - mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Kvicksilverförgiftning
se Tandvårdsskadeförbundet

Kvinnovåld
Se Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS

L

Laktosintolerans
se Svenska Celiakiförbundet

Laryngopererade
se Mun-& Halscancerförbundet

Leversjukdomar
se Riksförbundet för Leversjuka RFL

Lungtransplantation
se Viking

Läkemedelsberoende
se Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende RFHL, RFHL - Göteborg

Länkarnas Riksförbund

Länkens kamratförbund

Läs- och Skrivsvårigheter
se Förbundet funktionshindrade mot läs- och skrivsvårigheter, Föräldraföreningen för dyslektiska barn

 

M

Mag- och tarmförbundet

Makalösa Föräldrar

Manodepressiv sjukdom
se Riksförbundet  Balans, Intresseföreningen bipolär sjukdom, Göteborgsfontänen

Marfanföreningen
se Svenska Marfanföreningen

Migrän
se Huvudvärksförbundet

Mind  för personer med psykisk ohälsa

Missbruk
se Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsmissbrukare - RFHL, Göteborg, Föräldraföreningen mot narkotika, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende, Anonyma Alkoholister AA, Bona Via, IOGT/NTO, Länkens kamratförbund, Länkarnas Riksförbund, Riksförbundet mot Alkohol- och narkotikamissbruk, Ungdomens Nykterhetsförbund

Misshandel
se Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS

Mobbing
se stödföreningen för mobbade i Göteborg

Multipel skleros, MS
se Neuroförbundet

Mun- & Halscancerförbundet

Muskelsjukdomar (barn)
se Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn- och Ungdomar, RBU

Mötesplats Simone
mötesplats för tjejer och transpersoner mellan 13 - 30 år

 

N

Narkolepsi
se Neuroförbundet

Narkotika
se Anonyma Narkomaner, Föräldraföreningen mot Narkotika i Göteborg, Bona Via, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende, Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika, Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Nationella hjälplinjen

Neuroförbundet

NeuroNätet - ett neuropsykiatiriskt forum

Njurförbundet

 

O

OCD se Svenska OCD-förbundet Ananke

Ofrivillig barnlöshet
se Barnlängtan

Olycksfallsskadade
se Personskadeförbunder RTP

Ordblindhet
se Föräldraföreningen för Dyslektiska barn

Osteoperosförbundet

 

P

Paniksyndrom/ångest
se Svenska Ångestsyndromsällskapet, Stödsajten för drabbade av Panikångest och Social fobi, Sinnet.nu, Göteborgsfontänen

Parkinsonförbundet

Parkinsons sjukdom
se Neuroförbundet, Parkinsonförbundet

Personskadeförbundet RTP

Pisksnärtskador
se Personskadeförbundet RTP

Plötslig Spädbarnsdöd
se Spädbarnsfonden, SAMS

Polio
se Personskadeförbundet RTP

Positiva gruppen- Väst, PG-Väst

Prader-Willi Syndromet
se Riksförbundet för Rörelshindrade Barn och Ungdomar

Primär Immunbrist Organisationen, PIO

ProLiv väst prostatacancerföreningen

Psoriasisförbundet

Psykisk hälsa/ohälsa
se Riksförbundet  Balans, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Mind för personer med psykisk ohälsa, Göteborgsfontänen, AnBo, SHEDO, Schizofreniförbundet, Kuling.nu, Svenska Ångestsyndromsällskapet, Svenska OCD-förbundet Ananke, Stödsajten för drabbade av ångest och social fobi, Anorexi/Bulimikontakt, Sinnet.nu

Psykisk sjuk förälder
se Kuling.nu

 

R

Retinitis pigmentosa
se Svenska RP-föreningen

Reumatikerförbundet

Reumatiska Sjukdomar
se Reumatikerförbundet, BERIG-Bechterewreumatikernas Intressegrupp, Sveriges Fibromyalgiförbund, Göteborgs Fibromyalgiförening

Riksförbundet Balans

Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn, DHB

Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL

Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL- oberoende- Göteborg

Riksförbundet för Leversjuka, RFL

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT

Riksförbundet för Rörelsehidrade Barn och Ungdomar, RBU

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, "RSMH Livet i Göteborg"

Riksförbundet för änkor och änkemän
se SAMS

Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika, FMN

Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Riksförbundet mot Alkohol- och Narkotikamissbruk, RFMA

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle - RNS

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet VISIR

Riksföreningen för ME-patienter

Riksföreningen stödcentrum mot incest

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS

Ryggmärgsbråck (barn)
se Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Rådgivning om Sekter, ROS

Rökfri generation - nonsmoking generation

Rökning
se Riksförbundet VISIR, Rökfri generation

Rörelsehindrade barn och ungdomar
se Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

 

S

SAMS
Samarbete för människor i sorg

Schizofreni
 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet

Sekter
se Rådgivning om sekter, ROS

Sexuella övergrepp
se Stödcentrum Humlegården, Riksföreningen stödcentrum mot incest

Sexuellt utnyttjade barn
se Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

SHEDO
Self Harm and Eating Disorders Organisation

Sinnet.nu
Webbgemenskap för oss med stress,ångest och depression

Självhjälpshuset Solkatten
Gå i självhjälpsgrupper och träffa andra i samma situation

Självmord
se Riksförbundet Suicidprevention och EfterlevandeStöd, SPES

Självskadebeteende
se SHEDO

Sjögrens syndrom
se Stiftelsen Sjögrens Syndrom, Reumatikerförbundet

Skallighet
se Alopeciförbundet

Skelleftesjukan
se FAMY

Skuldsatta
se Fattiga riddare, Insolvens.se

SLE (Systemisk Lupus Erytematosus)
se Reumatikerförbundet

Smärta
se Göteborgs fibromyalgiförening, Reumatikerförbundet, Sveriges fibromyalgiförbund

Snarkare, sömnapné
se Hjärt- och lungsjukas Riksförbund

Social fobi
se Stödsajten för drabbade av panikångest och social fobi, Svenska ångestsyndromsällskapet

Social och Mental Hälsa
se Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Spelberoendes Riksförbund

SPES
se Riksförbundet Suicidprevention och EfterlevandeStöd, SPES

Spädbarnsfonden

Stamningsförbundet

Stiftelsen Sjögrens syndrom

Stomi
se ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Stress
se Föreningen för utbrända och stressutsatta i Göteborg FUSIG, Sinnet.nu

STROKE - Riksförbundet
se även Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Stödcentrum Humlegården
för kvinnor utsatta för sexuella övergrepp

Stödföreningen för mobbade i Göteborg

Stödföreningen HYPOPHYSIS 
för personer med udda hormonella sjukdomar

Stödkompisarna
för personer som har eller har haft cancer, är anhörig eller vill stödja målgruppen

Stödsajten för drabbade av Panikångest och Social fobi

Svensk Dysmeliförening

Svenska Celiakiförbundet, SCF

Svenska Diabetesförbundet

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Glaukomförbundet

Svenska Marfanföreningen
Ärftlig bindvävssjukdom

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska RP-föreningen
(retinitis pigmentosa, synskada på näthinnan)

Svenska Tvillingklubben

Svenska Ångestsyndromsällskapet

Svenska Ödemförbundet

Sveriges Cancersjukas Riksförbund, SCR

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR

Sveriges Fibromyalgiförbund

Synskadades Riksförbund

Sömnapné
se Hjärt- och lungsjukas Riksförbund

 

T

Tablettberoende
se Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedlemissbrukare

Tandvårdsskadeförbundet, TF

Tarmsjukdomar
se ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Riksförbundet för mag- och tarmsjuka

Tinnituswebben 

Tobak
se Riksförbundet VISIR, Rökfri generation

Tourette
se Neuronätet

Trafikskadade
se Personskadeförbundet RTP,  Whiplashskadades Rättsförening

Tuberös Skleros
se Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Tvillingar
se Svenska Tvillingklubben

Tvångssyndrom
se Svenska OCD-förbundet Ananke

 

U

Ulcerös colit
se Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Umgängesstöd

Ungdomens nykterhetsförbund

Urostomiopererade
se ILCO - Svenska förbundet för stomi- och reservoaropererade

Utbränd
se Föreningen för utbrända och stressutsatta i Göteborg, FUSIG

Utbrändhetshjälpen

Utvecklingsstörda
se Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

 

VW

Whiplashskada
Whiplashskadades Rättsförening, Personskadeförbundet RTP

Whiplashskadades Rättsförening, WRF

Viking - Riksföreningen för hjärt -och lungtransplanterade

Williams Syndromföreningen i Sverige

Vimil - Vi som mist någon mitt i livet

 

Å

Ångest
se Svenska Ångestsyndromsällskapet, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa,Sinnet.nu, Stödsajten för drabbade av panikångest och social fobi, Anorexi/Bulimikontakt, SHEDO, Svenska OCD-förbundet Ananke

 

Ä

Änkor,änklingar
se Vimil - Vi som mist någon mitt i livet, SAMS

Ätstörningar
se Anorexi/Bulimikontakt, SHEDO

 

Ö

Ödem
se Svenska Ödemförbundet

Ögon
se Glaukomföreningen i Göteborg, Synskadades Riksförbund, Svenska RP-föreningen

Öron
se Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, Tinnituswebben

Övervikt 

se Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{m